Stålskorstenar som höjer sig över mängden
Vad behöver du?
Mer konventionellt stora skorstenar på 20 - 60 meter eller riktigt stora, med en diameter på över 5 meter och en höjd på uppåt 120 meter?
Kort leveranstid?
Full kontroll över beställningen från beräkning till konstruktion, produktion, transport, montage, besiktning och löpande underhåll?
En egen och sakkunnig projektledare?
Konkurrenskraftiga priser?

IF Stålskorstenar kan. Välkommen att titta närmare på stålskorstenar som höjer sig över mängden.