Beräkningar

Beräkningar

Du kan lämna uppgifter på aktuella skorstenen till oss. Efter genomgång får du en hållfasthetsberäkning på den. På så sätt kan du få reda på om skorstenen uppfyller stålbyggnadsnormen eller om den måste åtgärdas.

Om du avser att göra en förändring på skorstenen som t ex montering av mobilantenner m m måste du först göra en ny besiktning samt beräkning.