Beregninger

Beregninger

Du kan gi oss informasjon om gjeldende skorstein. Etter gjennomgang får du en styrkeberegning på den. På denne måten kan du finne ut om skorsteinen oppfyller stålbygningsstandarden, eller om den må repareres.

Hvis du har tenkt å gjøre en endring i skorsteinen, for eksempel å installere mobilantenner osv., Må du først foreta en ny inspeksjon og beregning.