Produkter

Produkter

Du kan velge stålskorstenen i forskjellige størrelser og design, i corten eller rustfritt stål, med en maksimal diameter på 5.300 mm og fra 10 og opp til 140 m høyde, avhengig av behov. Piper er normalt produsert med vibrasjonsdempere.

Alt på ett sted

Hver skorstein er produsert spesielt i henhold til dine behov og gjeldende nasjonale og internasjonale regler. En egen designavdeling for beregning, design og prosjektledelse garanterer effektiv prosjektgjennomføring.

Vi fungerer som din sparringpartner slik at du får den optimale skorsteinsløsningen fra inspeksjon og beregning av nåværende skorstein til designfasen: Materialvalg, overflatebehandling, transport, montering og inspeksjon av den nye. Alt gjøres med egne ressurser, noe som reduserer kostnadene og øker kontrollen.

Mer informasjon om:

Skorsteintopp

Chimney top

Rengjøringsluke, rund

Rund rengjøringsluke leveres etter behov, med eller uten drenering.

Dimensjoner

Ø 150 mm
Ø 200 mm

Rengjøringsluke, firkantet

Firkantet rengjøringsluke leveres etter behov, med eller uten drenering.

Dimensjoner

B x H 200 x 300 mm
B x H 300 x 400 mm

Vibrasjonsdempere

Dynamisk / hydraulisk vibrasjonsdemper

Vibrasjonsdemper er et dynamisk, hydraulisk vibrasjonsdemper som stort sett er vedlikeholdsfritt. Spjeldets funksjon må kontrolleres annethvert år.

Beskrivelse av demper

Vibrasjonsdemperen består av en spjeldmasse som er opphengt i tre kjeder i et demperhus. Den nedre delen av spjeldhuset er fylt med olje, og den perforerte platen i den nedre delen av spjeldet beveger seg i olje og demper dermed bevegelsene til spjeldmassen (skorsteinens bevegelser).

Spjeldhuset er trykktestet for å sikre tetthet. Dempemassen og frekvensen beregnes og stilles i samsvar med den statiske beregningen. Spjeldmassen dempes under bevegelse av den perforerte platen i olje. Demping og frekvens kontrolleres og godkjennes i verkstedet.

Forankring / boltgruppe

Fundamentboltearrangementet veies i plan. Maks helling i horisontalplan 2: 1000. Ingen betong kan passere over den øvre ringen. Fundamentet ble støpt med etuier 1:10 fra fotplatens ytre diameter.

Sveising og overflatebehandling

Sveisekvalifikasjonene er i samsvar med internasjonale normer og standarder som ISO 15609-1, 15610 og 15614-1 og EN 287-1.

Overflatebehandling (standard)

Type B (2 års garanti)-Sandblåsing Sa 2,5 acc. DS 2019. 100 µ epoxy primer. 60 µ polyuretan.

Type C (5 års garanti) -Sandblåsing Sa 2,5 acc. DS 2019. 140µ epoxy primer. 60 µ polyuretan.

Type D (5 års garanti) -Sandblåsing Sa 2,5 acc. DS 2019. 140µ epoxy primer. 60 µ polyuretan. Sandblåsing Sa 2,5 iht. DS 2019. 40µ sink epoxy primer. 80 µ epoxy mellom maling. 60 µ polyuretan.

Type E (5 års garanti) -Sandblåsing Sa 2,5 acc. DS 2019. 60µ sink epoxy primer. 120 µpoksy mellom maling. 60 µ polyuretan.

Spesiell overflatebehandling kan gjøres på forespørsel. Dekningsmaling leveres i samsvar med RAL-fargekort, med unntak av metalliske eller fluorescerende farger.

Stiger/Ledsager

Ledsager – FABA System A12

Den ledsager som vi bruker som standard er bygget på FABA System A12, dvs. en galvanisert stige med sikkerhetsutstyr (sele og vogn).

FABA A12 oppfyller standardene i henhold til EU 89/686 / EEC og EN 353-1. I tillegg overholder FABA A12 forskriftene i DIN18799, del 2 og BGV D 36.

Dimensjoner

Ledsager bredde 380 mm
Trinn bredde 2 x 155 mm
Hvileplattform 300 x 400 mm
Avstand mellom beslag 1400 mm