Produkter

Produkter

Du kan välja stålskorsten bland olika storlekar och utföranden, i corten eller rostfritt stål, med en max-diameter 5.300 mm och från 10 och upp till 140 m höjd, allt efter behov. Skorstenarna tillverkas normalt med svängningsdämpare.

Allt på ett ställe

Varje skorsten produceras specifikt efter dina behov och gällande nationella och internationella bestämmelser. Egen konstruktionsavdelning för beräkning, konstruktion och projektledning garanterar en effektiv projektgenomföring.

Vi fungerar som din sparringpartner för att du ska få den optimala skorstenslösningen alltifrån besiktning och beräkning av nuvarande skorsten till designfasen: Materialval, ytbehandling, transport, montage samt besiktning av den nya. Allt sker med egna resurser vilket minskar kostnaden och ökar kontrollen.

Mer information om:

Skorstenstopp

Skorstenstopp

Renslucka, rund

Rund renslucka levereras efter behov, med eller utan dränering.

Dimensioner

Ø 150 mm
Ø 200 mm

Renslucka, fyrkantig

Fyrkantig renslucka levereras efter behov, med eller utan dränering.

Dimensioner

B x H 200 x 300 mm
B x H 300 x 400 mm

Svängningsdämpare

Dynamisk/hydraulisk svängningsdämpare

Svängningsdämpare är en dynamisk, hydraulisk svängningsdämpare, som i stort sett är underhållsfri. Dämparens funktion skall kontrolleras en gång vartannat år.

Beskrivning av dämparen

Svängningsdämparen består av en dämparmassa, som är upphängd i tre kedjor i ett dämparhus. Underdelen av dämparhuset är fyllt med olja, och hålplåten i underdelen av dämparen rör sig i olja och dämpar därmed dämparmassans rörelser (skorstenens rörelser).

Dämparhuset är tryckprovat för att säkerställa tätheten. Dämparmassan och -frekvensen beräknas och ställs in i enlighet med den statiska beräkningen. Dämparmassan dämpas vid hålplåtens rörelse i olja. Dämpningen och frekvensen kontrolleras och godkänns i verkstaden.

Förankring/bultgrupp

Grundbultsarrangemanget avvägs i plan. Max lutning i horisontalplan 2:1000. Ingen betong får gå över övre ringen. Fundamentet gjuts med fall 1:10 från fotplattans ytterdiameter

Svetsning och ytbehandling

Svetskvalifikationerna är i överensstämmelse med internationella normer och standarder såsom ISO15609-1, 15610 och 15614-1 samt EN 287-1.

Ytbehandling (standard)

Typ B (2 års garanti) -Sandblästring Sa 2,5 enl. DS 2019. 100µ epoxyprimer. 60µ polyuretan.

Typ C (5 års garanti) -Sandblästring Sa 2,5 enl. DS 2019. 140µ epoxyprimer. 60µ polyuretan.

Typ D (5 års garanti) -Sandblästring Sa 2,5 enl. DS 2019. 40µ zink epoxyprimer. 80µ epoxy mellanmålning. 60µ polyuretan.

Typ E (5 års garanti) -Sandblästring Sa 2,5 enl. DS 2019. 60µ zink epoxyprimer. 120µepoxy mellanmålning. 60µ polyuretan.

Speciell ytbehandling kan göras efter förfrågan. Färg på täckmålning levereras i enlighet med RAL-färgkort, med undantag av metalliska eller fluorescerande färger.

Stegar/lejdare

Lejdare – FABA System A12

Lejdaren som vi använder som standard är byggd på FABA System A12, alltså en galvaniserad lejdare med säkerhetsutrustning (sele och vagn).

FABA A12 uppfyller normerna enligt EU 89/686/EWG och EN 353-1. Dessutom är FABA A12 samstämd med föreskrifterna i DIN18799, del 2 och BGV D 36.

Dimensioner

Lejdarbredd 380 mm
Stegbredd 2 x 155 mm
Vilplattform 300 x 400 mm
Avstånd mellan beslag 1400 mm